How to หายว่าง

ช่วยๆกันทำเราได้เขาได้ ชั้นไม่เสียเธอไม่เสีย เพื่อได้เพื่อนใหม่ด้วยคิ๊กค๊าก 💛 ขับเคลื่อน​สังคม​และ​เศรษฐกิจ​ของจริง #mindsth #politics​th #thaipolitics#thailand

2upvotes
1remind

More from ً

แล้วไหนหลักฐานที่ว่าถาม ไหนหลักฐานยืนยันที่ว่าจบ ถ้ามีจริงงัดมาเลย

repeat
prophet1

อันนี้ คือความโง่ของสลิ่มแบบชัดเจน ไอนี่เข้าไปถามเรื่อง ร.9 จบโลซาน จริงไหม แต่ที่มันเขียนไปในเพจ ก็คือ ถามว่า "ร.9 ได้เรียนที่โลซานจริงไหม" (educate) เขาก็ต้องตอบว่า "จริง" อยู่แล้วป่ะ มึงไม่ได้ถาม ว่า จบ หรือ ไม่จบ (graduate) อ่ะ ตอนนี้ เขาลบโพสต์หนีไปแล้ว โง่ชิปหาย #mindsth #MindsTH

หนูอยากให้เค้าตายไปเลยค่ะหมอ🥺 #MindsTH #Thailand

ถ้าCPTPPผ่าน เกียมมีพ่อใหญ่เป็นหมีพูห์ได้เลย เเล้วก็บอกลาคำว่าไท่กั๋วเหรินด้วย เพราะมันจะกลายเป็นจงกั๋วเหริน ที่อาศัยในมณฑลไท่กั๋วละ #MindsTH #NoCPTPP

More from ً

แล้วไหนหลักฐานที่ว่าถาม ไหนหลักฐานยืนยันที่ว่าจบ ถ้ามีจริงงัดมาเลย

repeat
prophet1

อันนี้ คือความโง่ของสลิ่มแบบชัดเจน ไอนี่เข้าไปถามเรื่อง ร.9 จบโลซาน จริงไหม แต่ที่มันเขียนไปในเพจ ก็คือ ถามว่า "ร.9 ได้เรียนที่โลซานจริงไหม" (educate) เขาก็ต้องตอบว่า "จริง" อยู่แล้วป่ะ มึงไม่ได้ถาม ว่า จบ หรือ ไม่จบ (graduate) อ่ะ ตอนนี้ เขาลบโพสต์หนีไปแล้ว โง่ชิปหาย #mindsth #MindsTH

หนูอยากให้เค้าตายไปเลยค่ะหมอ🥺 #MindsTH #Thailand

ถ้าCPTPPผ่าน เกียมมีพ่อใหญ่เป็นหมีพูห์ได้เลย เเล้วก็บอกลาคำว่าไท่กั๋วเหรินด้วย เพราะมันจะกลายเป็นจงกั๋วเหริน ที่อาศัยในมณฑลไท่กั๋วละ #MindsTH #NoCPTPP