เมื่อเดือนก่อนได้รวบรวมปัญหาการศึกษาเพื่อทำวิจัยเข้าป.โท ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่คือ “ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ การจบออกมาเรียนไม่ตรงสาย “ เมื่อไหร่ข้างบนจะมองลงมาข้างล่างสักทีว่าที่แก้กันอยู่ทุกวันคือปลายเหตุและผลักภาระหน้าที่ให้ครูแต่คนสั่งการได้หน้าลอยตัว ครูรุ่นใหม่ดีๆ อยากพัฒนามีเยอะมากๆ แต่ถูกระบบตีกรอบ ส่วนครูเก่าๆ ดีๆ ก็มีแต่ถูกระบบกลืนกิน .. #MindsTH #mindsth #Education
161Upvotes
42Reminds

More from นายท่านกวัก คุณหญิงแก้ว

พ่อแม่อาจไม่ใช่ safe zone สำหรับทุกคน ถ้าอ้างทุบตีลูกเพราะเลี้ยงลูกเหนื่อยหรือเปนที่ระบายอารมณ์แล้วเอาบุญคุณมากดหัวให้ทนอยู่ในสภาวะนั้น นั่นไม่ใช่พ่อแม่ที่ดีแล้ว ขอให้หนีออกมาก่อนสภาพจิตคุณจะแย่คะ เรื่องบุญคุณกตัญญูห่าเหวอะไรมันก้อแค่ข้ออ้าง เขาทำให้เราเกิดมาแต่เขาไม่ได้มีบุญคุณขนาดที่เราต้องตอบแทนที่เลี้ยงเหี้ยๆมาแบบนั้น ความกตัญญูคือหนึ่งในวาทกรรมโปรเจ้าที่อยากให้รักพ่อแม่(เจ้า)โดยไม่มีเงื่อนไข ห้ามตั้งคำถาม พ่อแม่ดีที่สุดเพราะคลอดออกมา แต่ถามลูกยังว่าอยากออกมาเจอพ่อแม่ทุเรศแบบนี้รึป่าว
33 views ·

Pyramid of Capitalist (พีระมิดทุนนิยม) "เราปกครองท่าน" (We rule you) "เราหลอกลวงท่าน" (We fool you) "เรายิงไปที่ท่าน" (We shoot at you) "เรารับประทานเพื่อท่าน" (We eat for you) "เราทำงานให้ทุกคน... เราหล่อเลี้ยงทุกคน" (We work for all... We feed all) ภาพวาดนี้อ้างอิงมาจากต้นฉบับที่เป็นภาพล้อเลียนลำดับชั้นทางสังคมในจักรวรรดิรัสเซียของสหภาพนักสังคมนิยมรัสเซีย ซึ่งวาดโดยบุคคลนิรนามราวปี พ.ศ. 2443 ภาพต้นฉบับถูกวาดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2443 ประมาณ120ปีมาแล้ว แต่ประเทศไทยตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนพีระมิดนี้อยู่ #MindsTH #Thailand

37 views ·

Cr. noirisaesthetic เหตุผล 14 ข้อ ที่ประชาชนไม่ควรเข้าร่วมความตกลง #CPTPP 1. การอ้างว่า UPOV 1991 ไม่ได้ห้ามเก็บพันธ์พืชใหม่ไปปลูกต่อ เป็นการบิดเบือน 2. การปฏิเสธว่า UPOV 1991 ไม่ได้ขยายการผูกขาดไปยังผลผลิตและผลิตภัณฑ์ เป็นการเบี่ยงประเด็น 3. ข้ออ้างที่บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องกาาผูกขาด เพราะ 1) UPOV 1991 เปิดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถมายื่นขอรับ การคุ้มครองพันธ์พืชใหม่ได้ 2) อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันพัฒนาปรับปรุงพันธ์ เกิดความหลากหลายของสายพันธ์ และลดการผูกขาดของบริษัทเอกชน ไม่เป็นความจริง 4. การบอกว่า UPOV 1991 ไม่ได้ลดทอนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเป็นหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) เป็นความจริงแค่บางส่วน ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานของรัฐปกปิดความความจริง 5. กรมเจรจาการค้ายอมรับว่าเกษตรจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์พืชใหม่ในราคาที่แพงขึ้น 6. กรมเจรจาการค้าฯ อ้างว่าความตกลง CPTPP ไม่ได้เปิดให้สินค้า GMO เข้ามาปลูกได้โดยเสรี และไม่ทำให้ประเทศไทยต้องแก้กฏหมายภายในเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ไม่ได้เป็ความจริงทั้งหมด 7. การกล่าวอ้างว่า การทำ CL จะไม่ทำให้ไทยถูกกล่าวหาว่าละเมิดความตกลง CPTPP และไม่เป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกฟ้องร้องแต่อย่างใดนั้น ไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะยังคงมีความซุ่มเสี่ยงอีกมาก 8. การกล่าวอ้างว่า การเข้าสู่ตลาดยาชื่อสามัญจะไม่ล่าช้า นอกจากจะไม่เป็นความจริงแล้ว CPTPP ยังมีข้อน่าห่วงใยในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอยู่อีกมาก 9. ข้อกังวลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 10. ข้อกังวลเรื่องเครื่องมือแพทย์มือสอง 11. ข้อกังวลเรื่องเครื่องสำอาง 12. ผลกระทบมาตราการคุ้มครองผู้บริโภคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าอื่นๆ 13. จำกัดพื้นที่การกำหนดนโยบายสาธารณะ 14. ค่าโง่ที่มาพร้อมกับการคุ้มครองการลงทุน https://waymagazine.org/14-fact-about-cptpp #CPTPP #NoCPTPP

40 views ·

More from นายท่านกวัก คุณหญิงแก้ว

พ่อแม่อาจไม่ใช่ safe zone สำหรับทุกคน ถ้าอ้างทุบตีลูกเพราะเลี้ยงลูกเหนื่อยหรือเปนที่ระบายอารมณ์แล้วเอาบุญคุณมากดหัวให้ทนอยู่ในสภาวะนั้น นั่นไม่ใช่พ่อแม่ที่ดีแล้ว ขอให้หนีออกมาก่อนสภาพจิตคุณจะแย่คะ เรื่องบุญคุณกตัญญูห่าเหวอะไรมันก้อแค่ข้ออ้าง เขาทำให้เราเกิดมาแต่เขาไม่ได้มีบุญคุณขนาดที่เราต้องตอบแทนที่เลี้ยงเหี้ยๆมาแบบนั้น ความกตัญญูคือหนึ่งในวาทกรรมโปรเจ้าที่อยากให้รักพ่อแม่(เจ้า)โดยไม่มีเงื่อนไข ห้ามตั้งคำถาม พ่อแม่ดีที่สุดเพราะคลอดออกมา แต่ถามลูกยังว่าอยากออกมาเจอพ่อแม่ทุเรศแบบนี้รึป่าว
33 views ·

Pyramid of Capitalist (พีระมิดทุนนิยม) "เราปกครองท่าน" (We rule you) "เราหลอกลวงท่าน" (We fool you) "เรายิงไปที่ท่าน" (We shoot at you) "เรารับประทานเพื่อท่าน" (We eat for you) "เราทำงานให้ทุกคน... เราหล่อเลี้ยงทุกคน" (We work for all... We feed all) ภาพวาดนี้อ้างอิงมาจากต้นฉบับที่เป็นภาพล้อเลียนลำดับชั้นทางสังคมในจักรวรรดิรัสเซียของสหภาพนักสังคมนิยมรัสเซีย ซึ่งวาดโดยบุคคลนิรนามราวปี พ.ศ. 2443 ภาพต้นฉบับถูกวาดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2443 ประมาณ120ปีมาแล้ว แต่ประเทศไทยตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนพีระมิดนี้อยู่ #MindsTH #Thailand

37 views ·

Cr. noirisaesthetic เหตุผล 14 ข้อ ที่ประชาชนไม่ควรเข้าร่วมความตกลง #CPTPP 1. การอ้างว่า UPOV 1991 ไม่ได้ห้ามเก็บพันธ์พืชใหม่ไปปลูกต่อ เป็นการบิดเบือน 2. การปฏิเสธว่า UPOV 1991 ไม่ได้ขยายการผูกขาดไปยังผลผลิตและผลิตภัณฑ์ เป็นการเบี่ยงประเด็น 3. ข้ออ้างที่บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องกาาผูกขาด เพราะ 1) UPOV 1991 เปิดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถมายื่นขอรับ การคุ้มครองพันธ์พืชใหม่ได้ 2) อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันพัฒนาปรับปรุงพันธ์ เกิดความหลากหลายของสายพันธ์ และลดการผูกขาดของบริษัทเอกชน ไม่เป็นความจริง 4. การบอกว่า UPOV 1991 ไม่ได้ลดทอนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเป็นหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) เป็นความจริงแค่บางส่วน ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานของรัฐปกปิดความความจริง 5. กรมเจรจาการค้ายอมรับว่าเกษตรจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์พืชใหม่ในราคาที่แพงขึ้น 6. กรมเจรจาการค้าฯ อ้างว่าความตกลง CPTPP ไม่ได้เปิดให้สินค้า GMO เข้ามาปลูกได้โดยเสรี และไม่ทำให้ประเทศไทยต้องแก้กฏหมายภายในเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ไม่ได้เป็ความจริงทั้งหมด 7. การกล่าวอ้างว่า การทำ CL จะไม่ทำให้ไทยถูกกล่าวหาว่าละเมิดความตกลง CPTPP และไม่เป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกฟ้องร้องแต่อย่างใดนั้น ไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะยังคงมีความซุ่มเสี่ยงอีกมาก 8. การกล่าวอ้างว่า การเข้าสู่ตลาดยาชื่อสามัญจะไม่ล่าช้า นอกจากจะไม่เป็นความจริงแล้ว CPTPP ยังมีข้อน่าห่วงใยในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอยู่อีกมาก 9. ข้อกังวลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 10. ข้อกังวลเรื่องเครื่องมือแพทย์มือสอง 11. ข้อกังวลเรื่องเครื่องสำอาง 12. ผลกระทบมาตราการคุ้มครองผู้บริโภคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าอื่นๆ 13. จำกัดพื้นที่การกำหนดนโยบายสาธารณะ 14. ค่าโง่ที่มาพร้อมกับการคุ้มครองการลงทุน https://waymagazine.org/14-fact-about-cptpp #CPTPP #NoCPTPP

40 views ·