ชอบคำว่า ขอให้โดนเท่าที่เคยทำไว้ รู้สึกว่าแฟร์ดี ไม่มากไปไม่น้อยไป กำลังดีค่ะ
269Upvotes
87Reminds
Switch to App
Minds Take back control of your social media!