หลังเหตุจากการณ์สังหารหมู่ นักศึกษา 6 ตุลาฯ 2519 ภายใน ม.ธรรมศาสตร์ ได้จบลง กลุ่มนักศึกษาที่ยังเหลือรอดชีวิต ได้พร้อมใจพากันหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่า ตามต่างจังหวัดในเขตชายแดนทั้ง ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน เพื่อรวมตัวกันก่อตั้ง พคท. ขึ้น เพื่อต่อต้าน และ ต่อสู้ กับ เหล่าทหารของ ภูมิพล...See more

Get replies from creators like ศรเพลิงแห่งการปฏิวัต...

thumb_upthumb_downchat_bubble
168upvotes
65reminds

More from ศรเพลิงแห่งการปฏิวัติ

repeat

Will TikTok become China influence🇨🇳?

repeat

พระ ดร.ทวนชัย อดีตที่เคยร่วมต่อสู้เคียงข้างผู้รักประชาธิปไตย ปัจจุบันท่านได้อาพาต(ป่วย) เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีโยมส่วนหนึ่งคอยดูแลและให้ที่พักพิง แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อเวรภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆสูง จึงอยากชวนเชิญพี่น้องร่วมกันคนละเล็ก คนละน้อย ไม่ขอรับเป็นเงิน แต่ขอความช่วยเหลือด้าน อุปกรณ์เวชภัณฑ์ สิ่งที่ขาด -แพมเพิด -กระดาษทิษชู่ขนาดแข็งผืนใหญ่ -กระดาษทิชชู่ทั่วไป และอุปกรณ์เวชภัณฑ์อื่นๆ สามารถส่งมาที่่ เลขที่่ 32/15อยู่กลางซอย เฃาตาโลซอย12หมู่10 ต.หนองปรือ อ,บางละมุง จ.ชลบุรี โทร : 089-0546421 #mindsTH

More from ศรเพลิงแห่งการปฏิวัติ

repeat

Will TikTok become China influence🇨🇳?

repeat

พระ ดร.ทวนชัย อดีตที่เคยร่วมต่อสู้เคียงข้างผู้รักประชาธิปไตย ปัจจุบันท่านได้อาพาต(ป่วย) เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีโยมส่วนหนึ่งคอยดูแลและให้ที่พักพิง แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อเวรภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆสูง จึงอยากชวนเชิญพี่น้องร่วมกันคนละเล็ก คนละน้อย ไม่ขอรับเป็นเงิน แต่ขอความช่วยเหลือด้าน อุปกรณ์เวชภัณฑ์ สิ่งที่ขาด -แพมเพิด -กระดาษทิษชู่ขนาดแข็งผืนใหญ่ -กระดาษทิชชู่ทั่วไป และอุปกรณ์เวชภัณฑ์อื่นๆ สามารถส่งมาที่่ เลขที่่ 32/15อยู่กลางซอย เฃาตาโลซอย12หมู่10 ต.หนองปรือ อ,บางละมุง จ.ชลบุรี โทร : 089-0546421 #mindsTH