ใน Minds นี้ เราอาจพิมพ์ทัศนคติที่มีต่อสังคมหรือกับตัวบุคคลที่เป็นด้านลบ, ด้านมืด, negative, คำหยาบ ฯลฯ เป็นไฟแค้น เป็นสิ่งใดๆที่ค่อนข้างต่างจากในทวีตเตอร์พอสมควร ถือโอกาสนี้ขออภัย และแจ้งให้เพื่อนๆที่ติดตามทุกคนทราบล่วงหน้านะคะ 🙏🏽
306Upvotes
40Reminds

More from คมศักดิ์ แอดดัมส์

More from คมศักดิ์ แอดดัมส์