ฉันเป็นคนไทย และคนไทยแปลว่ามึงก็มาดิอิสัส

thumb_upthumb_downchat_bubble
152upvotes
57reminds

More from กาตุ่ย🐰

ประเทศไทยมีเรื่องให้ด่าทุกวัน ดิฉันในฐานะคนด่า ดิฉันก็เหนื่อยเป็นนะคะ อีสัสมันอะไรกันนักหนา #mindsth

จะทำให้ชั้นหายโกรธได้ คุณต้องนำหวังอี้ป๋อมาที่ไทยค่ะ

มอนิ่งด้วยยัยกาตุ่ยพิจ้านที่นู่มฟู งือออดูผมยัยเทอขาสิ🌈🌞

More from กาตุ่ย🐰

ประเทศไทยมีเรื่องให้ด่าทุกวัน ดิฉันในฐานะคนด่า ดิฉันก็เหนื่อยเป็นนะคะ อีสัสมันอะไรกันนักหนา #mindsth

จะทำให้ชั้นหายโกรธได้ คุณต้องนำหวังอี้ป๋อมาที่ไทยค่ะ

มอนิ่งด้วยยัยกาตุ่ยพิจ้านที่นู่มฟู งือออดูผมยัยเทอขาสิ🌈🌞