ฉันเป็นคนไทย และคนไทยแปลว่ามึงก็มาดิอิสัส
152Upvotes
57Reminds

More from กาตุ่ย🐰

ประเทศไทยมีเรื่องให้ด่าทุกวัน ดิฉันในฐานะคนด่า ดิฉันก็เหนื่อยเป็นนะคะ อีสัสมันอะไรกันนักหนา #mindsth
140 views ·
จะทำให้ชั้นหายโกรธได้ คุณต้องนำหวังอี้ป๋อมาที่ไทยค่ะ
141 views ·

มอนิ่งด้วยยัยกาตุ่ยพิจ้านที่นู่มฟู งือออดูผมยัยเทอขาสิ🌈🌞

122 views ·

More from กาตุ่ย🐰

ประเทศไทยมีเรื่องให้ด่าทุกวัน ดิฉันในฐานะคนด่า ดิฉันก็เหนื่อยเป็นนะคะ อีสัสมันอะไรกันนักหนา #mindsth
140 views ·
จะทำให้ชั้นหายโกรธได้ คุณต้องนำหวังอี้ป๋อมาที่ไทยค่ะ
141 views ·

มอนิ่งด้วยยัยกาตุ่ยพิจ้านที่นู่มฟู งือออดูผมยัยเทอขาสิ🌈🌞

122 views ·
close
Speak freely and earn crypto.