#Mindsth เมื่อเถียงกับสลิ่มเรื่องฝนหลวง

163Upvotes
3Downvotes
65Reminds

More from นัฐกานต์ ดิษยกุลวงศ์

#Mindsth #MindsTH ความเป็นไทยอัตลักษณ์แห่งความดักดาน ความเป็นไทยแบบอนุรักษ์นิยมเป็นปฏิปักต่อหลักการและคุณค่าสากลทุกชนิดที่มนุษย์และสังคมสมัยใหม่ควรยึดถือ ความเป็นไทยคือการยอมรับโดยศิโรราพในโครงสร้างระเบียบแบบแผนและความสัมพันธ์ทางสังคมแนวดิ่ง ความเป็นไทยรังเกียจสิทธิเสรีภาพ ความเป็นไทยเกลียดชังความเสมอภาค ความเป็นไทยดูถูกสิทธิมนุษยชน ความเป็นไทยดูหมิ่นประชาธิปไตย ความเป็นไทยไม่อนุญาติและไม่มีความอดทนให้กับการโต้แย้ง การเรียกร้อง และการแสดงความรู้ดีกว่าจากชนชั้นล่างและคนต่างชาติ ความเป็นไทยไม่แยแสความเป็นธรรม ความเป็นไทยไม่สามารถทนทานการตรวจสอบและวิภาควิจารณ์ได้ ความเป็นไทยเกลียดกลัวความรู้และความจริงนอกระบบโฆษณาชวนเชื่อ ความเป็นไทยไม่ถูกชะตากับความเป็นเหตุและเป็นผล ความเป็นไทยไม่ยี่หระต่อศักดิศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นไทยหวาดระแวงและต่อต้านความเป็นตะวันตกโดยเฉพาะเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของประเทศ ความเป็นไทยไปกันไม่ได้กับอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมแต่เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยกับเผด็จการ ความเป็นไทยขยะแขยงการเมืองแห่งการจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ ความเป็นไทยให้สิทธิธรรมอันเปี่ยมล้นต่อชนชั้นนำตามระบอบจารีตและสมุนบริวารเป็นผู้กำหนดทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยแต่ห้ามไม่ให้ประชาชนสะเออะเป็นผู้กำหนดเอง ความเป็นไทยอนุโมทนาในทุนนิยมและบริโภคนิยมของชนชั้นสูงแต่สาบแช่งทุนนิยมและบริโภคนิยมของชนชั้นล่าง ความเป็นไทยยินดีเพิ่มบำเรออภิสิทธิ์ให้กับอภิสิทธิ์ชนยินดีลด ริบ ละเมิด สิทธิพื้นฐานของสามัญชน ความเป็นไทยเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่ในสายโลหิตก็จริงอยู่แต่ไม่ได้เปิดกว้างต่อคนไทยทุกกลุ่มทุกคนดังนั้นคนไทยทุกกลุ่มทุกคนต้องต้องรู้จักปรับตัวกลับใจให้เข้ากับความเป็นไทยเอง ความเป็นไทยกระสันให้โลกสากลยอมรับความเป็นไทยแต่ความเป็นไทยไม่ยอมรับโลกสากลที่ขัดกับความเป็นไทย ความเป็นไทยอยากไม่เหมือนใครและเหนือกว่าใครในโลกหล้า ความเป็นไทยมุ่งมั่นประนามและกวาดล้างความไม่เป็นไทยของคนไทยขณะที่เอื้ออาทรพร้อมรับและชมเชยการเข้ารีตความเป็นไทยของคนต่างชาติจากตะวันตก ความเป็นไทยไม่เคยรู้สึกผิดบาปต่อความชั่วร้ายที่กระทำในนามของความเป็นไทย ความเป็นไทยให้อภัยกับสิ่งที่มิอาจให้อภัยได้ ความเป็นไทยรักความสงบเรียบร้อยแต่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและขจัดความกระด้างกระเดื่องต่อความเป็นไทย ความเป็นไทยมีความชอบธรรมที่จะออกใบอนุญาติฆ่าคนได้ทุกเมื่อ ความเป็นไทยไม่มีปัญหากับความรุนแรงเชิงกายภาพและเชิงโครงสร้างสังคมจากบนลงล่างแต่มักมีปัญหาเกิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนและจะมีมากหากกล่าวว่าความเป็นไทยคือความรุนแรง และโปรดเข้าใจว่าความเป็นไทยจำเป็นต้องก่อกรรมทำเข็ญและโหดเหี้ยมอัมหิตในบางครั้งเพื่อพิทักษ์รักษาความเป็นไทยด้วยเหตุที่ความเป็นไทยเป็นศัตรูกับความมีอารยะและความเจริญก้าวหน้าความเป็นไทยจึงเป็นมิตรได้แต่ความดักดานเท่านั้น ปล.บทความของคุณ มุกหอม วงศ์เทศ เวปประชาไทย กย.54 ซึ่งนำเอาบทความของ อ.สายชล สัตยานุรักษ์ มาขยายความเพิ่มเรื่องสัจจะเกี่ยวกับความเป็นไทยที่ถูกสร้างเพื่อครอบงำคนไทยและทำให้เชื่ออย่างผิดๆว่ามันอยู่กับเรามา700-800ปีสถาปนาความเป็นสัจจะนี้ครอบงำคนไทยทำให้เกิดความกล้าอวดตนว่าชาติไทยไม่เหมือนใครในโลก(แต่ไม่ถามชาวโลกซักคำว่าอยากเหมือนเรารึเปล่า)และภูมิใจกับความดักดานของตน

1.07k views ·
#Mindsth เห็น Minds Thailand ขึ้นติดๆกันหลายอัน ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่า มันสมัครแล้วลืมระหัสผ่านเลยสมัครใหม่ อยู่กระทรวงดิจิทัลแต่ลืมระหัสผ่านสามอันสี่อัน โง่เหี้ยๆล่ะ
380 views ·

#Mindsth ซิดนี่ย์ ออสเตรเลีย 12 สิงหาคม มติไม่อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) แด่กษัตริย์แห่งประเทศไทยนำมาซึ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงจากสถานทูตไทยในแคนเบอร์ร่า สถานทูตไทยได้กล่าวว่า มติของทางมหาวิทยาลัย"ทำร้ายความรู้สึกของชาวไทยอย่างคาดไม่ถึง" "ข้อพิพาทปริญญา" ดังกล่าวได้นำมาซึ่งความอับอายแก่รัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งกำลังเตรียมการต้อนรับการเสด็จมาเยือนอย่างเป็นทางการของกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชและราชินีสิริกิติ์ในวันที่ 26 สิงหาคม ภูมิพลมีแผนการที่จะเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยดังกล่าวในวันถัดจากนั้น โฆษกของทางมหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า ข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยมอบปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าวให้แก่กษัตริย์ แต่อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวซึ่งใกล้ชิดกับทางมหาวิทยาลัยได้รายงานว่า การตัดสินใจไม่อนุมัติปริญญานั้นเนื่องมาจากกษัตริย์ไม่มีความสามารถทางวิชาการ สร้างภาพเหี้ยๆนะเล็กภูมิพล

1.54k views ·

More from นัฐกานต์ ดิษยกุลวงศ์

#Mindsth #MindsTH ความเป็นไทยอัตลักษณ์แห่งความดักดาน ความเป็นไทยแบบอนุรักษ์นิยมเป็นปฏิปักต่อหลักการและคุณค่าสากลทุกชนิดที่มนุษย์และสังคมสมัยใหม่ควรยึดถือ ความเป็นไทยคือการยอมรับโดยศิโรราพในโครงสร้างระเบียบแบบแผนและความสัมพันธ์ทางสังคมแนวดิ่ง ความเป็นไทยรังเกียจสิทธิเสรีภาพ ความเป็นไทยเกลียดชังความเสมอภาค ความเป็นไทยดูถูกสิทธิมนุษยชน ความเป็นไทยดูหมิ่นประชาธิปไตย ความเป็นไทยไม่อนุญาติและไม่มีความอดทนให้กับการโต้แย้ง การเรียกร้อง และการแสดงความรู้ดีกว่าจากชนชั้นล่างและคนต่างชาติ ความเป็นไทยไม่แยแสความเป็นธรรม ความเป็นไทยไม่สามารถทนทานการตรวจสอบและวิภาควิจารณ์ได้ ความเป็นไทยเกลียดกลัวความรู้และความจริงนอกระบบโฆษณาชวนเชื่อ ความเป็นไทยไม่ถูกชะตากับความเป็นเหตุและเป็นผล ความเป็นไทยไม่ยี่หระต่อศักดิศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นไทยหวาดระแวงและต่อต้านความเป็นตะวันตกโดยเฉพาะเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของประเทศ ความเป็นไทยไปกันไม่ได้กับอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมแต่เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยกับเผด็จการ ความเป็นไทยขยะแขยงการเมืองแห่งการจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ ความเป็นไทยให้สิทธิธรรมอันเปี่ยมล้นต่อชนชั้นนำตามระบอบจารีตและสมุนบริวารเป็นผู้กำหนดทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยแต่ห้ามไม่ให้ประชาชนสะเออะเป็นผู้กำหนดเอง ความเป็นไทยอนุโมทนาในทุนนิยมและบริโภคนิยมของชนชั้นสูงแต่สาบแช่งทุนนิยมและบริโภคนิยมของชนชั้นล่าง ความเป็นไทยยินดีเพิ่มบำเรออภิสิทธิ์ให้กับอภิสิทธิ์ชนยินดีลด ริบ ละเมิด สิทธิพื้นฐานของสามัญชน ความเป็นไทยเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่ในสายโลหิตก็จริงอยู่แต่ไม่ได้เปิดกว้างต่อคนไทยทุกกลุ่มทุกคนดังนั้นคนไทยทุกกลุ่มทุกคนต้องต้องรู้จักปรับตัวกลับใจให้เข้ากับความเป็นไทยเอง ความเป็นไทยกระสันให้โลกสากลยอมรับความเป็นไทยแต่ความเป็นไทยไม่ยอมรับโลกสากลที่ขัดกับความเป็นไทย ความเป็นไทยอยากไม่เหมือนใครและเหนือกว่าใครในโลกหล้า ความเป็นไทยมุ่งมั่นประนามและกวาดล้างความไม่เป็นไทยของคนไทยขณะที่เอื้ออาทรพร้อมรับและชมเชยการเข้ารีตความเป็นไทยของคนต่างชาติจากตะวันตก ความเป็นไทยไม่เคยรู้สึกผิดบาปต่อความชั่วร้ายที่กระทำในนามของความเป็นไทย ความเป็นไทยให้อภัยกับสิ่งที่มิอาจให้อภัยได้ ความเป็นไทยรักความสงบเรียบร้อยแต่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและขจัดความกระด้างกระเดื่องต่อความเป็นไทย ความเป็นไทยมีความชอบธรรมที่จะออกใบอนุญาติฆ่าคนได้ทุกเมื่อ ความเป็นไทยไม่มีปัญหากับความรุนแรงเชิงกายภาพและเชิงโครงสร้างสังคมจากบนลงล่างแต่มักมีปัญหาเกิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนและจะมีมากหากกล่าวว่าความเป็นไทยคือความรุนแรง และโปรดเข้าใจว่าความเป็นไทยจำเป็นต้องก่อกรรมทำเข็ญและโหดเหี้ยมอัมหิตในบางครั้งเพื่อพิทักษ์รักษาความเป็นไทยด้วยเหตุที่ความเป็นไทยเป็นศัตรูกับความมีอารยะและความเจริญก้าวหน้าความเป็นไทยจึงเป็นมิตรได้แต่ความดักดานเท่านั้น ปล.บทความของคุณ มุกหอม วงศ์เทศ เวปประชาไทย กย.54 ซึ่งนำเอาบทความของ อ.สายชล สัตยานุรักษ์ มาขยายความเพิ่มเรื่องสัจจะเกี่ยวกับความเป็นไทยที่ถูกสร้างเพื่อครอบงำคนไทยและทำให้เชื่ออย่างผิดๆว่ามันอยู่กับเรามา700-800ปีสถาปนาความเป็นสัจจะนี้ครอบงำคนไทยทำให้เกิดความกล้าอวดตนว่าชาติไทยไม่เหมือนใครในโลก(แต่ไม่ถามชาวโลกซักคำว่าอยากเหมือนเรารึเปล่า)และภูมิใจกับความดักดานของตน

1.07k views ·
#Mindsth เห็น Minds Thailand ขึ้นติดๆกันหลายอัน ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่า มันสมัครแล้วลืมระหัสผ่านเลยสมัครใหม่ อยู่กระทรวงดิจิทัลแต่ลืมระหัสผ่านสามอันสี่อัน โง่เหี้ยๆล่ะ
380 views ·

#Mindsth ซิดนี่ย์ ออสเตรเลีย 12 สิงหาคม มติไม่อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) แด่กษัตริย์แห่งประเทศไทยนำมาซึ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงจากสถานทูตไทยในแคนเบอร์ร่า สถานทูตไทยได้กล่าวว่า มติของทางมหาวิทยาลัย"ทำร้ายความรู้สึกของชาวไทยอย่างคาดไม่ถึง" "ข้อพิพาทปริญญา" ดังกล่าวได้นำมาซึ่งความอับอายแก่รัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งกำลังเตรียมการต้อนรับการเสด็จมาเยือนอย่างเป็นทางการของกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชและราชินีสิริกิติ์ในวันที่ 26 สิงหาคม ภูมิพลมีแผนการที่จะเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยดังกล่าวในวันถัดจากนั้น โฆษกของทางมหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า ข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยมอบปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าวให้แก่กษัตริย์ แต่อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวซึ่งใกล้ชิดกับทางมหาวิทยาลัยได้รายงานว่า การตัดสินใจไม่อนุมัติปริญญานั้นเนื่องมาจากกษัตริย์ไม่มีความสามารถทางวิชาการ สร้างภาพเหี้ยๆนะเล็กภูมิพล

1.54k views ·