ใครสนใจเกี่ยวกับประเด็น 4,000 โครงการ แนะนำเล่มนี้ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” แล้วจะเห็นภาพว่าโครงการเหล่านั้นไม่ได้เป็นแค่การพัฒนาหรือสร้างภาพลักษ์อย่าลืมว่าแรกเริ่มของโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงสงครามเย็น...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
22upvotes
14reminds

More from ath.

repeat
noir.

เมื่อกองทัพผู้กล่าวอ้างว่าเป็นรั้วของชาติ หันปืนเข้าใส่ประชาชน เมื่อนั้นจึงตระหนักได้ว่าคำว่า "ชาติ" ไม่เคยหมายถึงประชาชน .

repeat
noir.

6 ปีรัฐประหาร : เปิดสถิติคดีการเมือง-ละเมิดสิทธิภายใต้ "ระบอบ คสช." จากยุคอำนาจนิยม ถึง อำนาจกลายรูป https://www.bbc.com/thai/thailand-52755912 #mindsth #6YearsThaiCoup

More from ath.

repeat
noir.

เมื่อกองทัพผู้กล่าวอ้างว่าเป็นรั้วของชาติ หันปืนเข้าใส่ประชาชน เมื่อนั้นจึงตระหนักได้ว่าคำว่า "ชาติ" ไม่เคยหมายถึงประชาชน .

repeat
noir.

6 ปีรัฐประหาร : เปิดสถิติคดีการเมือง-ละเมิดสิทธิภายใต้ "ระบอบ คสช." จากยุคอำนาจนิยม ถึง อำนาจกลายรูป https://www.bbc.com/thai/thailand-52755912 #mindsth #6YearsThaiCoup