ตอนแรกแคปไว้ (ทำไมไม่รู้)​ เปิดแกลลอรี่ไปเจอก็ยังขำแตกอยู่5555555 #mindsth#memeth

48Upvotes

More from 𝙼𝚎𝚐𝚊𝚝𝚛𝚘𝚗𝚣

89 views ·
แอคที่ subscriber เยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อเขาทุกอย่าง แอคคนซับน้อยก็แสดงความเห็นที่ดีได้บางทีดีกว่าฉันอีก อย่างนี่ก็จะรีมายให้ตลอด ช่วยๆกันแชร์ ทุกคนอะมีความคิดเป็นของตัวเองในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันอยู่แล้ว พูดออกมาเลย ทุกๆอย่างในโลกนี้ถ้าไม่มีการแสดงความคิดเห็น ถกกัน มันก็ไม่พัฒนา 💙 #mindsth
111 views ·

More from 𝙼𝚎𝚐𝚊𝚝𝚛𝚘𝚗𝚣

89 views ·
แอคที่ subscriber เยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อเขาทุกอย่าง แอคคนซับน้อยก็แสดงความเห็นที่ดีได้บางทีดีกว่าฉันอีก อย่างนี่ก็จะรีมายให้ตลอด ช่วยๆกันแชร์ ทุกคนอะมีความคิดเป็นของตัวเองในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันอยู่แล้ว พูดออกมาเลย ทุกๆอย่างในโลกนี้ถ้าไม่มีการแสดงความคิดเห็น ถกกัน มันก็ไม่พัฒนา 💙 #mindsth
111 views ·