สลิ่มบอก

ด่าเจ้าตายไปจะตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด Me: #MindsTH #Thai

thumb_upthumb_downchat_bubble
82upvotes

More from หอมเดียง🧅

.

ประเทศไทยที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ไม่จริง ทุกคนรู้ ทั่วโลกรู้ ฉันใช้สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาตลอด เพราะฉันคือสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมบูรณาญาสิทธิราชย์แปลว่าระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศฉันไม่ยอมไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรอกค่ะ"สิตางศุ์ บัวทองไม่ได้กล่าวไว้" #mindsth

More from หอมเดียง🧅

.

ประเทศไทยที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ไม่จริง ทุกคนรู้ ทั่วโลกรู้ ฉันใช้สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาตลอด เพราะฉันคือสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมบูรณาญาสิทธิราชย์แปลว่าระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศฉันไม่ยอมไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรอกค่ะ"สิตางศุ์ บัวทองไม่ได้กล่าวไว้" #mindsth