ชอบสารบัญหนังสือในเล่มนี้ชื่อตอนของ ร.9 มาก ชื่อตอนว่า คนบาปในคราบนักบุญ #MindsTH https://www.scribd.com/doc/40957907/รู-ทันราชวงศ-จักรี-ความจริง-ย-อมลอยขึ-น-เหนือน-ำ-เหนือฟ-าเสมอ

Get replies from creators like ศรเพลิงแห่งการปฏิวัต...

thumb_upthumb_downchat_bubble
171upvotes
107reminds