Get replies from creators like โจโจ้ โอรีโอ้ บิดชิม...

thumb_upthumb_downchat_bubble
166upvotes
5reminds

More from โจโจ้ โอรีโอ้ บิดชิมครีมจุ่มนม

มาเล่นกันนน ใครอยากรู้อะไรถามมาได้เลยยย #MindsTh

มานอนบนหมอนมั้ยยย

ใครเนี่ย ฉันไม่รู้จักเขามาก่อนเลยนะ จะมาทำเป็นรู้จักความคิดของฉันอย่างนี้ไม่ได้ #MindsTh

More from โจโจ้ โอรีโอ้ บิดชิมครีมจุ่มนม

มาเล่นกันนน ใครอยากรู้อะไรถามมาได้เลยยย #MindsTh

มานอนบนหมอนมั้ยยย

ใครเนี่ย ฉันไม่รู้จักเขามาก่อนเลยนะ จะมาทำเป็นรู้จักความคิดของฉันอย่างนี้ไม่ได้ #MindsTh