@pavin
  • verified_user
·

อย่าด่าแต่นักการเมืองว่าคอร์รัปชั่น สถาบันกษัตริย์มันสร้างระบบที่คอร์รัปชั่นที่สุดมากกว่ามาก มันครอบคลุมทุกองคาพยพของระบบของไทย ทั้งในระบบราชการ นอกราชการ จะเป็นทูต มึงต้องรักเจ้า เพราะมึงต้องเป็นตัวแทนของเจ้าในต่างประเทศ และก่อนออกไปประจำการ ก็ต้องเข้าเฝ้าก่อนทุกครั้ง...See more

Get replies from creators like Pavin Chachavalpongp...

thumb_upthumb_downchat_bubble
783upvotes
222reminds

More from Pavin Chachavalpongpun

ตอนแรกนึกกว่าจะมีแต่สื่อเยอรมันที่เล่นเรื่องวชิราลงกรณ์ ตอนนี้สื่ออังกฤษก็เริ่มแล้ว ตามข่าวนี้ เนื้อหาค่อนข้างรุนแรง เรียกเมียน้อย 20 คนของวชิราลงกรณ์ว่าเป็น "sex soldiers" หรือทหารหญิงบำเรอเซ็ก จนลืมทิ้งลูกชายทีปังกรไว้อย่างอ้างว้างและทิ้งขว้าง "loneliness and rejection" เพราะพ่อมัวหลงผู้หญิงอยู่ ลองอ่านค่ะ

It has been 6 years Bastard!

More from Pavin Chachavalpongpun

ตอนแรกนึกกว่าจะมีแต่สื่อเยอรมันที่เล่นเรื่องวชิราลงกรณ์ ตอนนี้สื่ออังกฤษก็เริ่มแล้ว ตามข่าวนี้ เนื้อหาค่อนข้างรุนแรง เรียกเมียน้อย 20 คนของวชิราลงกรณ์ว่าเป็น "sex soldiers" หรือทหารหญิงบำเรอเซ็ก จนลืมทิ้งลูกชายทีปังกรไว้อย่างอ้างว้างและทิ้งขว้าง "loneliness and rejection" เพราะพ่อมัวหลงผู้หญิงอยู่ ลองอ่านค่ะ

It has been 6 years Bastard!