สรุปอีกครั้งนะคะ 1. Minds ยื่นข้อมูลให้รัฐได้จริงโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเราถ้าเขาคิดว่าข้อมูลเหล่านั้นมันรุนแรงจนสุ่มเสี่ยงร้ายแรงให้ทางเขาเสียหายอย่างมาก เช่น อาชญากรรม การก่อการร้าย etc. 2. หากพูดถึงข้อมูลที่ทางMindsจะยื่นให้รัฐบาล...See more

Get replies from creators like 💖🆈🅾︎🅾︎🆈🅸🅴❤

thumb_upthumb_downchat_bubble
857upvotes
489reminds