ช่วง #covid19 ทำให้ผมสนใจเรื่อง #cryptocurrency มาขึ้น เหมือนมีความบังเอิน ที่ มีการย้ายมาเล่น #MindsTh ยิ่งทำให้ได้ศึกษาเพิ่ม อนาคต #minds น่าจะเติบโตมาก เพราะเกิด #ecosystem ภายในแอปเอง

Get replies from creators like เบสท์

thumb_upthumb_downchat_bubble
169upvotes
34reminds