เรื่องโครงสร้างทางสังคม หลายๆ เรื่อง แม้ว่าเราจะรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องอุดมคติ แต่เราก็ต้องพยายามทำต่อไป . เพราะหากเราลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไป จริงอยู่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอุดมคติที่เราต้องการหรอกนะครับ แต่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางเดียวกันกับความอุดมคตินั้น . และมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แน่ๆ ครับ

541upvotes
1downvote
159reminds

More from wiroj77

More from wiroj77