การที่จะเข้าใจคนใน Generation อื่นๆ . ที่ทำได้สะดวกที่สุด ก็คือ การลองเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเสพสื่อ ที่คนในกลุ่มอื่นเขาเสพดูบ้าง . โดยธรรมชาติแล้วสื่อทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ TV DVD Netflix Facebook Youtube Twitter Minds Instagram Podcast LINE ฯลฯ...See more

478upvotes
184reminds

More from wiroj77

More from wiroj77