@seebear
  • verified_user
·

ขอเสียงคนอยากให้พี่เอก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เล่น Minds หน่อยครับ จะแคปส่งไปชวนพี่เอก

thumb_upthumb_downchat_bubble
58upvotes
11reminds

More from SeeBear

repeat

..อยู่ในโลกของทวิตฯ.. ตามเสพติดข่าวการเมือง.. ด่าเผด็จการอยู่นานเนือง.. ล้วนผองเพื่อนฝ่ายเดียวกัน.. ..อยู่ๆต้องเพิ่มบ้าน.. เพราะรัฐบาลมันระยำ.. ตีทุกกรอบหวังครอบงำ.. ไล่ติดตามห้ามความจริง.. ..นกสีฟ้าเคยเสรี.. คงป่นปี้ใกล้พังภินท์.. ไอ้บี&รัฐกังฉิน.. ยังถวิลกระชับพื้นที่.. ..จากนกฟ้ามาสู่minds.. มาฝึกใหม่กันอีกที.. ฝันหาความเสรี.. “สวัสดี”เวทีminds..😊

repeat

ตอนนี้ #MindsTH คงต้องเตรียมตัวต้อนรับคนไทยจำนวนมหาศาลที่แสวงหาอิสรภาพทางอินเทอร์เน็ตกันอยู่ ดังนั้นเมื่อเรามาถึง ระบบล่มจ้าาาาาา

More from SeeBear

repeat

..อยู่ในโลกของทวิตฯ.. ตามเสพติดข่าวการเมือง.. ด่าเผด็จการอยู่นานเนือง.. ล้วนผองเพื่อนฝ่ายเดียวกัน.. ..อยู่ๆต้องเพิ่มบ้าน.. เพราะรัฐบาลมันระยำ.. ตีทุกกรอบหวังครอบงำ.. ไล่ติดตามห้ามความจริง.. ..นกสีฟ้าเคยเสรี.. คงป่นปี้ใกล้พังภินท์.. ไอ้บี&รัฐกังฉิน.. ยังถวิลกระชับพื้นที่.. ..จากนกฟ้ามาสู่minds.. มาฝึกใหม่กันอีกที.. ฝันหาความเสรี.. “สวัสดี”เวทีminds..😊

repeat

ตอนนี้ #MindsTH คงต้องเตรียมตัวต้อนรับคนไทยจำนวนมหาศาลที่แสวงหาอิสรภาพทางอินเทอร์เน็ตกันอยู่ ดังนั้นเมื่อเรามาถึง ระบบล่มจ้าาาาาา