การสื่อสารคำว่า "ชาติ" ของรัฐ ต้องสื่อออกมาให้ประชาชน รับรู้ได้ว่า ชาติ คือ ประชาชนทุกคน ที่เขามีส่วนร่วม และความแตกต่างหลากหลายของพวกเขาได้รับการคำนึงถึง . ชาติ ไม่ใช่ สิ่งที่กลุ่มอำนาจนิยม ต้องการให้เป็น ไม่ใช่การดำรงอยู่ของผลประโยชน์ของกลุ่มอำนาจใด กลุ่มอำนาจหนึ่ง

460upvotes
160reminds

More from wiroj77

More from wiroj77