สส.พรรคก้าวไกล เข้ามากันเกือบทั้งพรรคละ พลังประชารัฐมากันยัง😁55555 #MoveForwardPartyTH #MindsTH
152Upvotes
33Reminds

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧