การปฏิรูปประเทศ ที่จะช่วยลดทอนปัญหา . - ระบบพวกพ้อง และระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ - ระบบอำนาจนิยมที่คนเป็นนายจะสั่งอะไรลูกน้องก็ได้ - ระบบอาวุโสที่เข้มข้น จนกลายเป็นอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น . ในสังคมไทย . สิ่งที่นิสิต นักศึกษา เริ่มต้น และพร้อมใจทำกันได้เลย ก็คือ การยกเลิกระบบ SOTUS และการรับน้องที่ใช้อำนาจนิยม และความรุนแรง ให้หมดไปในรุ่นของพวกเรา . โดยเปลี่ยนมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เคารพสิทธิเสรีภาพ และความแตกต่าง หลากหลายระหว่างกันแทน
1241Upvotes
1Downvote
550Reminds

More from wiroj77

การที่จะเข้าใจคนใน Generation อื่นๆ . ที่ทำได้สะดวกที่สุด ก็คือ การลองเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเสพสื่อ ที่คนในกลุ่มอื่นเขาเสพดูบ้าง . โดยธรรมชาติแล้วสื่อทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ TV DVD Netflix Facebook Youtube Twitter Minds Instagram Podcast LINE ฯลฯ ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นของตัวเองอยู่แล้ว . ถ้าเราไม่ลองเปลี่ยน ไปเสพสื่อผ่านแพลตฟอร์มอื่นเลย สื่อที่เราเสพก็จะอยู่ในวงจำกัด และมีแนวโน้มที่จะถูกฉีกออกจากกลุ่มอื่นๆ ให้ห่างออกไปเรื่อยๆ . การเข้าใจความชอบและความสนใจของคนอีกกลุ่มหนึ่ง นั้นมีประโยชน์มากๆ ที่จะทำให้เราได้ตระหนักถึง ความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในสังคม สิ่งไหนที่เรามีความสนใจร่วมเราสามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกเขาได้โดยสมัครใจ . สิ่งใดที่เราไม่ได้ชอบ ไม่ได้สนใจ สิ่งที่เราควรทำก็คือ การเคารพในความชอบและความสนใจที่แตกต่างนั้น ตราบใดก็ตาม ที่ความชอบและความสนใจนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม หรือต่อคนอื่นๆ ความชอบและความสนใจนั้นก็ควรได้รับการเคารพจากคนอื่นๆ ในสังคม . อย่างไรก็ตาม หากความชอบและความสนใจนั้น มีมิติที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม หรือผู้อื่นอยู่บ้าง เราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ โดย Focus ไปที่ผลกระทบนั้น โดยที่ยังเคารพในความชอบ และความสนใจที่แตกต่าง ของคนแต่ละคนอยู่ . ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนในสังคมต่างเคารพในความแตกต่างหลากหลาย แล้วมองว่าความแตกต่างหลากหลาย เป็นเรื่องปกติวิสัยที่จะดำรงอยู่ในสังคม สังคมก็จะมีความสุขมากขึ้นครับ

More from wiroj77

การที่จะเข้าใจคนใน Generation อื่นๆ . ที่ทำได้สะดวกที่สุด ก็คือ การลองเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเสพสื่อ ที่คนในกลุ่มอื่นเขาเสพดูบ้าง . โดยธรรมชาติแล้วสื่อทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ TV DVD Netflix Facebook Youtube Twitter Minds Instagram Podcast LINE ฯลฯ ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นของตัวเองอยู่แล้ว . ถ้าเราไม่ลองเปลี่ยน ไปเสพสื่อผ่านแพลตฟอร์มอื่นเลย สื่อที่เราเสพก็จะอยู่ในวงจำกัด และมีแนวโน้มที่จะถูกฉีกออกจากกลุ่มอื่นๆ ให้ห่างออกไปเรื่อยๆ . การเข้าใจความชอบและความสนใจของคนอีกกลุ่มหนึ่ง นั้นมีประโยชน์มากๆ ที่จะทำให้เราได้ตระหนักถึง ความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในสังคม สิ่งไหนที่เรามีความสนใจร่วมเราสามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกเขาได้โดยสมัครใจ . สิ่งใดที่เราไม่ได้ชอบ ไม่ได้สนใจ สิ่งที่เราควรทำก็คือ การเคารพในความชอบและความสนใจที่แตกต่างนั้น ตราบใดก็ตาม ที่ความชอบและความสนใจนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม หรือต่อคนอื่นๆ ความชอบและความสนใจนั้นก็ควรได้รับการเคารพจากคนอื่นๆ ในสังคม . อย่างไรก็ตาม หากความชอบและความสนใจนั้น มีมิติที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม หรือผู้อื่นอยู่บ้าง เราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ โดย Focus ไปที่ผลกระทบนั้น โดยที่ยังเคารพในความชอบ และความสนใจที่แตกต่าง ของคนแต่ละคนอยู่ . ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนในสังคมต่างเคารพในความแตกต่างหลากหลาย แล้วมองว่าความแตกต่างหลากหลาย เป็นเรื่องปกติวิสัยที่จะดำรงอยู่ในสังคม สังคมก็จะมีความสุขมากขึ้นครับ