อยู่ในทวิตกล้าแค่รีจิงๆ อยู่ในมายด์ผันตัวเป็นนักฉอด 5555555 #mindsth
672Upvotes
1Downvote
319Reminds

More from VineTw

เปราะบางมักๆโลย
แค่บอกว่าเกิดในรัชกาลที่9 อดตายในรัชกาลที่10 สลิ่มดิ้นกันชิบหาย เปราะบางจังนะ
35 views ·
อยากใช้แล้ว งิงิ

มาแน่! พ่อคอนเฟิร์มแล้ว พวกมึงคิดชื่อแท็กรอนะ #mindsth

36 views ·

More from VineTw

เปราะบางมักๆโลย
แค่บอกว่าเกิดในรัชกาลที่9 อดตายในรัชกาลที่10 สลิ่มดิ้นกันชิบหาย เปราะบางจังนะ
35 views ·
อยากใช้แล้ว งิงิ

มาแน่! พ่อคอนเฟิร์มแล้ว พวกมึงคิดชื่อแท็กรอนะ #mindsth

36 views ·