เป็นผู้อพยพมาจาก #twitter เข้าสู่โลกของ #MindsTH แล้วครับ

thumb_upthumb_downchat_bubble
751upvotes
2downvotes
190reminds

More from doctorEkk

ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยกินลึกไปมากกว่าเรื่องรวยจนแต่เหลื่อมล้ำไปถึงความกล้าที่จะฝัน ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง #เรียนออนไลน์ เพราะไฟฟ้าที่บ้านยังไม่มี แม้กระทั่งโอกาสที่จะได้เรียนเกินกว่าชั้น ม.3 ของโรงเรียนขยายโอกาสก็เป็นไปได้ยาก แล้วจะให้พวกเขาฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าได้ยังไงครับ การระบาดของ #โคโรน่าไวรัส เผยให้เห็นบาดแผลของการไม่มีระบบ #รัฐสวัสดิการ ที่ดีอย่างชัดเจน

วันนี้เป็นวันครบรอบ 3 เดือนของการยุบ #พรรคอนาคตใหม่ ที่มีคน 6 ล้าน 3 แสนเสียงเลือกมาแต่ถูกยุบไปด้วยคนเพียง 7 คน

เรื่องโครงสร้างทางสังคม หลายๆ เรื่อง แม้ว่าเราจะรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องอุดมคติ แต่เราก็ต้องพยายามทำต่อไป . เพราะหากเราลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไป จริงอยู่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอุดมคติที่เราต้องการหรอกนะครับ แต่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางเดียวกันกับความอุดมคตินั้น . และมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แน่ๆ ครับ

More from doctorEkk

ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยกินลึกไปมากกว่าเรื่องรวยจนแต่เหลื่อมล้ำไปถึงความกล้าที่จะฝัน ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง #เรียนออนไลน์ เพราะไฟฟ้าที่บ้านยังไม่มี แม้กระทั่งโอกาสที่จะได้เรียนเกินกว่าชั้น ม.3 ของโรงเรียนขยายโอกาสก็เป็นไปได้ยาก แล้วจะให้พวกเขาฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าได้ยังไงครับ การระบาดของ #โคโรน่าไวรัส เผยให้เห็นบาดแผลของการไม่มีระบบ #รัฐสวัสดิการ ที่ดีอย่างชัดเจน

วันนี้เป็นวันครบรอบ 3 เดือนของการยุบ #พรรคอนาคตใหม่ ที่มีคน 6 ล้าน 3 แสนเสียงเลือกมาแต่ถูกยุบไปด้วยคนเพียง 7 คน

เรื่องโครงสร้างทางสังคม หลายๆ เรื่อง แม้ว่าเราจะรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องอุดมคติ แต่เราก็ต้องพยายามทำต่อไป . เพราะหากเราลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไป จริงอยู่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอุดมคติที่เราต้องการหรอกนะครับ แต่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางเดียวกันกับความอุดมคตินั้น . และมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แน่ๆ ครับ