🎉🎉แจกค่าแจก แจกจุกๆ แจก 5 Tokens to my followers 🎊🎊 🥰lucky person will receive 5 Tokens🥰 First of all, I need to say thank you to my beloved co-creator Mr. Bill Ottman for giving me a special gift from your activity. I have already received 10 Tokens from you, so it's my...See more

Get replies from creators like 💖🆈🅾︎🅾︎🆈🅸🅴❤

thumb_upthumb_downchat_bubble
155upvotes

More from 💖🆈🅾︎🅾︎🆈🅸🅴❤

เราเห็นแล้วรู้สึกโกรธมากเลยล่ะค่ะ เกิดมาไม่เคยมีลูก แต่เราอยู่ในระบบการศึกษาเหี้ย ๆ นี่ เด็กที่ตั้งใจจะไปต่อเมืองนอกได้สบายมาก เราเห็นแล้วขำเลย ขออนุญาตนะคะ โรงเรียนที่อยู่ไกล ๆ มีครูไม่กี่คน แค่จะเข้ามหาลัยรัฐยังลำบากเลย เพราะข้อสอบหลายอย่างโรงเรียนไม่สอนอะ...See more

Minds
  • verified_user

Minds! Tomorrow at 10 AM UTC we will be upgrading the global network to the new interface. We have been previewing it in Canary Mode and responding to your feedback for the past month. Thank you for the overwhelmingly positive response and constructive criticism. Change can...See more

More from 💖🆈🅾︎🅾︎🆈🅸🅴❤

เราเห็นแล้วรู้สึกโกรธมากเลยล่ะค่ะ เกิดมาไม่เคยมีลูก แต่เราอยู่ในระบบการศึกษาเหี้ย ๆ นี่ เด็กที่ตั้งใจจะไปต่อเมืองนอกได้สบายมาก เราเห็นแล้วขำเลย ขออนุญาตนะคะ โรงเรียนที่อยู่ไกล ๆ มีครูไม่กี่คน แค่จะเข้ามหาลัยรัฐยังลำบากเลย เพราะข้อสอบหลายอย่างโรงเรียนไม่สอนอะ...See more

Minds
  • verified_user

Minds! Tomorrow at 10 AM UTC we will be upgrading the global network to the new interface. We have been previewing it in Canary Mode and responding to your feedback for the past month. Thank you for the overwhelmingly positive response and constructive criticism. Change can...See more