เราเห็นแล้วรู้สึกโกรธมากเลยล่ะค่ะ เกิดมาไม่เคยมีลูก แต่เราอยู่ในระบบการศึกษาเหี้ย ๆ นี่ เด็กที่ตั้งใจจะไปต่อเมืองนอกได้สบายมาก เราเห็นแล้วขำเลย ขออนุญาตนะคะ โรงเรียนที่อยู่ไกล ๆ มีครูไม่กี่คน แค่จะเข้ามหาลัยรัฐยังลำบากเลย เพราะข้อสอบหลายอย่างโรงเรียนไม่สอนอะ...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
4upvotes
2reminds

More from 💖🆈🅾︎🅾︎🆈🅸🅴❤

Minds
  • verified_user

Minds! Tomorrow at 10 AM UTC we will be upgrading the global network to the new interface. We have been previewing it in Canary Mode and responding to your feedback for the past month. Thank you for the overwhelmingly positive response and constructive criticism. Change can...See more

“ทําไมประเด็นสิทธิมนุษยชนจึงสําคัญกับสื่อมวลชนในโลกตะวันตก เป็นอย่างมาก” ผู้เรียนบางคนตอบว่า เพราะสื่อตะวันตกให้ความสําคัญกับ อธิปไตยของคนมากกว่าอธิปไตยของชาติอีกคนเพิ่มเติมว่า มันมาจากการ...See more

More from 💖🆈🅾︎🅾︎🆈🅸🅴❤

Minds
  • verified_user

Minds! Tomorrow at 10 AM UTC we will be upgrading the global network to the new interface. We have been previewing it in Canary Mode and responding to your feedback for the past month. Thank you for the overwhelmingly positive response and constructive criticism. Change can...See more

“ทําไมประเด็นสิทธิมนุษยชนจึงสําคัญกับสื่อมวลชนในโลกตะวันตก เป็นอย่างมาก” ผู้เรียนบางคนตอบว่า เพราะสื่อตะวันตกให้ความสําคัญกับ อธิปไตยของคนมากกว่าอธิปไตยของชาติอีกคนเพิ่มเติมว่า มันมาจากการ...See more