การโพสท์ (ทวิต) และการรีมายด์โพสท์ (รีทวิต/โควททวิต) ดูจะมีขั้นตอนเยอะกว่าทวิตเตอร์ แต่ในแง่ดีก็คือมีเวลาให้คิดก่อนโพสท์/รีอะไร😂😂😂 #mindsth

12upvotes
2reminds