thumb_upthumb_downchat_bubble
173upvotes
35reminds

More from Sokzlewaka

„Skrzyżowanie więzienia z przedszkolem. Tym właśnie jest socjalizm.” - Swiatłana Aleksijewicz

Socjalistom żoliborskim wiernie sekundują jawne komuchy. Porozumienie ponad podziałami. Cel - odcięcie Polaków od nowoczesnej i efektywnej ekonomicznie medycyny. Lud Polin ma leczyć się w państwowych szpitalach - wylęgarniach infekcji, niekompetencji, jawnego złodziejstwa, nepotyzmu i żenująco słabego zarządzania.

More from Sokzlewaka

„Skrzyżowanie więzienia z przedszkolem. Tym właśnie jest socjalizm.” - Swiatłana Aleksijewicz

Socjalistom żoliborskim wiernie sekundują jawne komuchy. Porozumienie ponad podziałami. Cel - odcięcie Polaków od nowoczesnej i efektywnej ekonomicznie medycyny. Lud Polin ma leczyć się w państwowych szpitalach - wylęgarniach infekcji, niekompetencji, jawnego złodziejstwa, nepotyzmu i żenująco słabego zarządzania.