„Skrzyżowanie więzienia z przedszkolem. Tym właśnie jest socjalizm.” - Swiatłana Aleksijewicz

Get replies from creators like Sokzlewaka

thumb_upthumb_down
11upvotes