VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: CẨM NANG CHỮA COVID-19 VÀ CHỦNG MỚI. Bài này sẽ viết tương đối đầy đủ dành cho quý anh chị để dành và in ra giấy - đừng để mất tự tin trong lúc này. Trước hết cần biết bây giờ bên Âu Châu dịch đang lây lan mạnh và ở Nam Hàn gần như vỡ trận. Tại nước VN thì...See more

74upvotes
14reminds

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

GỬI DƯ LUẬN VIÊN BÁM THEO REPORT MÌNH - ĐỪNG CHỌT VÀO TỔ ONG! Thứ nhất mình nói rõ cho các bạn là Gia Cát Lượng một đời sợ nhất ba người, trong đó người đầu tiên thông minh hơn ông, hai người còn lại khiến truyền kì về ông bị thay đổi. Đối với thời đại 4.0 này, Gia Cát Lượng...See more

ĐẦY ĐỦ DANH SÁCH 400 NGƯỜI LÂY NHIỄM COVID-19 TẠI HÀ NỘI Bấm vào link để xem: https://drive.google.com/drive/folders/12rqr1CdRKtSM1OhUDJSzEuZZeu1wDUU5?usp=sharing

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

GỬI DƯ LUẬN VIÊN BÁM THEO REPORT MÌNH - ĐỪNG CHỌT VÀO TỔ ONG! Thứ nhất mình nói rõ cho các bạn là Gia Cát Lượng một đời sợ nhất ba người, trong đó người đầu tiên thông minh hơn ông, hai người còn lại khiến truyền kì về ông bị thay đổi. Đối với thời đại 4.0 này, Gia Cát Lượng...See more

ĐẦY ĐỦ DANH SÁCH 400 NGƯỜI LÂY NHIỄM COVID-19 TẠI HÀ NỘI Bấm vào link để xem: https://drive.google.com/drive/folders/12rqr1CdRKtSM1OhUDJSzEuZZeu1wDUU5?usp=sharing