GỬI CÁC BẠN CHUẨN BỊ CÁCH SỐNG CHUNG VỚI CON VIRUS VŨ HÁN. Đây là mình nói ra hết tâm rồi, còn ai không tin thì tùy nhé. Trong 3 ngày ở phòng lab, mình suy nghĩ rất nhiều và tạm thời tìm ra phương pháp chống con Virus Vũ Hán mà mình nghĩ là hiệu quả vì chưa có Vaccine nên VŨ KHÍ...See more

59upvotes
6reminds