More from I (un)follow back

KINDLY DON'T FORGET TO SUBSCRIBE, TAG, COMMENT, WIRE, BOOST, LIKE & REMIND! ALSO VISIT MY CHANNEL DAILY FOR UNSEEN UPDATES, #MINDS + #VIETNAM! #Norway, José! #photography #nature

115 views ·

CON LỪA CÓ SỪNG! Người đàn ông nọ, mỗi sáng đi làm đều gặp một gã lạ mặt, gã chặn anh ta lại và nói vào mặt: - Đồ mọc sừng, mọc sừng... Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho người đàn ông bực bội, đâm ra nghi ngờ vợ. Tối đến sau khi đi làm về, anh ta gặng hỏi cô vợ: - Em có phản bội anh không đấy? - Sao anh lại nghĩ như vậy! Điều gì đã làm anh có thể nói với em như thế? Anh chồng thành thật kể lại cái trò khó chịu của gã đàn ông lạ mặt cho vợ nghe. Hai ngày sau, vẫn đi theo hành trình cũ, ông chồng lại gặp gã kia. Lần này gã ta hét tướng lên: - Đồ mọc sừng, mọc sừng... Kiêm hớt lẻo... Hớt lẻo! - 🤣🤣🤣!

132 views ·
120 views ·

More from I (un)follow back

KINDLY DON'T FORGET TO SUBSCRIBE, TAG, COMMENT, WIRE, BOOST, LIKE & REMIND! ALSO VISIT MY CHANNEL DAILY FOR UNSEEN UPDATES, #MINDS + #VIETNAM! #Norway, José! #photography #nature

115 views ·

CON LỪA CÓ SỪNG! Người đàn ông nọ, mỗi sáng đi làm đều gặp một gã lạ mặt, gã chặn anh ta lại và nói vào mặt: - Đồ mọc sừng, mọc sừng... Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho người đàn ông bực bội, đâm ra nghi ngờ vợ. Tối đến sau khi đi làm về, anh ta gặng hỏi cô vợ: - Em có phản bội anh không đấy? - Sao anh lại nghĩ như vậy! Điều gì đã làm anh có thể nói với em như thế? Anh chồng thành thật kể lại cái trò khó chịu của gã đàn ông lạ mặt cho vợ nghe. Hai ngày sau, vẫn đi theo hành trình cũ, ông chồng lại gặp gã kia. Lần này gã ta hét tướng lên: - Đồ mọc sừng, mọc sừng... Kiêm hớt lẻo... Hớt lẻo! - 🤣🤣🤣!

132 views ·
120 views ·