THẦY CÔ ĐÃ QUA ĐỜI HẾT RỒI, NHƯNG CON VẪN NHỚ HOÀI BÀI HỌC THUỘC LÒNG THẦY CÔ DẠY HỒI TIỂU HỌC: NGÀY HAI MƯƠI SÁU THÁNG MƯỜI, LÀ NGÀY QUỐC KHÁNH KHẮP NƠI TƯNG BỪNG...

thumb_upthumb_downchat_bubble
655upvotes
166reminds

More from Conthocon

R.I.P CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI MUỐN ĐẾN ĐƯỢC BẾN BỜ TỰ DO LÀ CÁI CHẾT!!!

•Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao. – Milton Friedman _______________ Gia đình của một số người ở Việt Nam cho biết người thân của họ có thể nằm trong số 39 nạn nhân trên xe vận tải ở Anh. YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=LbeZ7j8bs0U https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/nvtv-tin-thoi-su/it-nhat-6-trong-so-xac-chet-o-anh-co-the-la-nguoi-viet-nam/

ĐỜI NGƯỜI CHỈ MỘT LẦN CHẾT. THÀ CHẾT HƠN LÀ PHẢI SỐNG CHUNG VỚI CỘNG SẢN.

•Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao. – Milton Friedman _______________ Gia đình của một số người ở Việt Nam cho biết người thân của họ có thể nằm trong số 39 nạn nhân trên xe vận tải ở Anh. YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=LbeZ7j8bs0U https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/nvtv-tin-thoi-su/it-nhat-6-trong-so-xac-chet-o-anh-co-the-la-nguoi-viet-nam/

NGƯỜI DÂN VIỆT GỌI CÔNG HÀM NÀY LÀ CÔNG HÀM BÁN NƯỚC

Báo chí Việt Nam đưa tin là ‘Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu, khẳng định lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh sáng 21-10’. “Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng...See more

More from Conthocon

R.I.P CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI MUỐN ĐẾN ĐƯỢC BẾN BỜ TỰ DO LÀ CÁI CHẾT!!!

•Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao. – Milton Friedman _______________ Gia đình của một số người ở Việt Nam cho biết người thân của họ có thể nằm trong số 39 nạn nhân trên xe vận tải ở Anh. YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=LbeZ7j8bs0U https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/nvtv-tin-thoi-su/it-nhat-6-trong-so-xac-chet-o-anh-co-the-la-nguoi-viet-nam/

ĐỜI NGƯỜI CHỈ MỘT LẦN CHẾT. THÀ CHẾT HƠN LÀ PHẢI SỐNG CHUNG VỚI CỘNG SẢN.

•Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao. – Milton Friedman _______________ Gia đình của một số người ở Việt Nam cho biết người thân của họ có thể nằm trong số 39 nạn nhân trên xe vận tải ở Anh. YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=LbeZ7j8bs0U https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/nvtv-tin-thoi-su/it-nhat-6-trong-so-xac-chet-o-anh-co-the-la-nguoi-viet-nam/

NGƯỜI DÂN VIỆT GỌI CÔNG HÀM NÀY LÀ CÔNG HÀM BÁN NƯỚC

Báo chí Việt Nam đưa tin là ‘Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu, khẳng định lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh sáng 21-10’. “Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng...See more