ĐÊM GIỮA BAN NGÀY Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị Vũ Thư Hiên Thay Lời Cuối Chương này gồm những ghi chép lộn xộn về số phận những nhân vật được nói tới ở trên. Nó được viết thêm do yêu cầu của những bạn đã đọc bản thảo muốn biết đoạn tiếp nằm ngoài những...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble