ĐÊM GIỮA BAN NGÀY Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị Vũ Thư Hiên Chương 41 - Malêlết ló mốn cặp (gặp) mày! - Cố Thủ Chẩu đứng trước mặt tôi, ngúc ngắc cái đầu húi cua, nói bằng giọng khàn khàn. - Có chuyện gì thế - tôi nhìn đôi mắt một mí không chớp của anh...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble