ĐÊM GIỮA BAN NGÀY Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị Vũ Thư Hiên Chương 40 So với mấy cuộc chuyển trại trước, cuộc chuyển trại cuối năm 1973 đến với tôi hoàn toàn không bất ngờ. Từ mấy hôm trước tôi trong trại đã có tiếng xì xào về một sự kiện không bình...See more

Get replies from creators like HoangLam

thumb_upthumb_downchat_bubble