ĐÊM GIỮA BAN NGÀY Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị Vũ Thư Hiên Chương 39 Nguyễn Xuân Cao được ra trại bất thình lình. Một sáng, toàn trại đang ngồi ngoài sân chờ đi lao động thì phó giám thị kiêm cán bộ phụ trách giáo dục gọi tên Cao. Cao lững thững đi...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble