ĐÊM GIỮA BAN NGÀY Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị Vũ Thư Hiên Chương 38 Ở Hỏa Lò tôi đã được nghe Thành kể về con người huyền thoại đã ở liền một mạch hai mươi hai năm trong tù. Anh nói có lần chưa hoàn cung anh bị đưa đi trại chung, tôi không nhớ trại...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble