BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 8 Thống nhất Những lo lắng từ hai phía đặc biệt là của ông Lê Duẩn dẫn đến quyết định thống nhất hai miền cả về chính trị và kinh tế, áp dụng mô hình miền Bắc vào miền Nam một cách vội vã, mặc dù, nhiều người lúc đó, kể cả ông...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble

More from HoangLam

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 7 GIẢI PHÓNG Cuộc chiến tranh được gọi là giải phóng có thực sự giải phóng sau những gì mà những người cộng sản áp dụng tại miền Nam (Sài Gòn thay đổi/ Kinh tế mới/ Đốt sách/ Cạo râu/ “Cách mạng là đảo lộn”/ Lòng người/ Những...See more

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 6 VƯỢT BIÊN Điều gì đã khiến cho hàng triệu người VN phải bỏ nước ra đi. Bi kịch của người dân và thái độ chính quyền trước cuộc tị nạn lớn nhất của người Việt Nam trong lịch sử (“Vượt biên”/ Từ “trí thức yêu nước”/ Đến “thường...See more

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 5 CHIẾN TRANH Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh ở CPC và biên giới phía Bắc năm 1979 (Biên giới Tây Nam/ Pol Pot/ Đi dây/ Khmer Đỏ và Campuchia dân chủ/ “Kẻ Thù Lịch Sử”/ Thất bại trong tấn công ngăn chặn [Pre-emptive War]/...See more

More from HoangLam

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 7 GIẢI PHÓNG Cuộc chiến tranh được gọi là giải phóng có thực sự giải phóng sau những gì mà những người cộng sản áp dụng tại miền Nam (Sài Gòn thay đổi/ Kinh tế mới/ Đốt sách/ Cạo râu/ “Cách mạng là đảo lộn”/ Lòng người/ Những...See more

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 6 VƯỢT BIÊN Điều gì đã khiến cho hàng triệu người VN phải bỏ nước ra đi. Bi kịch của người dân và thái độ chính quyền trước cuộc tị nạn lớn nhất của người Việt Nam trong lịch sử (“Vượt biên”/ Từ “trí thức yêu nước”/ Đến “thường...See more

BÊN THẮNG CUỘC Tác giả: Huy Đức Tập I – Chương 5 CHIẾN TRANH Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh ở CPC và biên giới phía Bắc năm 1979 (Biên giới Tây Nam/ Pol Pot/ Đi dây/ Khmer Đỏ và Campuchia dân chủ/ “Kẻ Thù Lịch Sử”/ Thất bại trong tấn công ngăn chặn [Pre-emptive War]/...See more