minh2910

@minh2919
Subscribers25
Subscriptions9
Views0
Huỳnh Thục Vy
 • ·
 • verified_user

Freedom is the right to one's dignity as a man. (Archibald MacLeish)

Minds
 • ·
 • verified_user

Welcome to the official Minds channel https://support.minds.com

Anh Chí
 • ·
 • verified_user

Political Blogger/Human Rights Defender/Freelance Translator/Freelance Vietnamese tutor Yêu tự do, thích khám phá, dám chấp nhận và luôn cố gắng. Kênh Youtube: https://www.youtube.com/AnhChiRauDen

hocgia
 • ·
 • verified_user

Học giả, nhà bình luận chính trị đầu hàng Việt Nam. facebook.com/hocgiahd

Luân Lê
 • ·
 • verified_user

I am a lawyer in Viet Nam. I love maths and philosophy, of course, i love art too!

Nguyen Lan Thang
 • ·
 • verified_user

Phản động viên

Khanh Nguyen
 • ·
 • verified_user

Tự do thông tin, tự do biểu đạt

Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
0
Subscribers
Subscriptions