malilineee

@malilineee
มะลิลิน | ทำความรู้จักกันไว้ค่ะเธอ | ขี้บ่นแต่ขี้ลืมมากกว่า ลืมไปแล้วว่าจะบ่นอะไร | ชอบดูหนังฟังเพลงสากล |🥺🤦🏻‍♀️
location_onthailand
Subscribers40
Subscriptions17
Views5.27k

เสรีภาพและอิสระเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนทุกคนพึงมี

เจโน่อันนั้นเจลแอล กินไม่ได๊!!

คิดว่ารัฐบาลห่วย เราคือเพื่อนกันค่ะ

เพื่อนที่มารีมายด์กรุณา “อวตาร” กรุณา “อย่าเปิดเผยตัวตน” กรุณา “เปิด VPN” ทุกครั้งก่อนรีมายด์

ว่างเข้าnetflix​ศุกร์​เสาร์​TVNอาทิตย์​TVASAHI

Ordinary human being | democracy | free speech | feminisms | lgbt supporter |NCTZEN | no hrk no life

ติ่งทุกด้อม #mindsth

หากคุณต้องการความหลากหลายให้หน้าฟีดเชร้ดเค้กตอบโจทย์คุณค่ะ เพราะชั้นฟาดหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอิตูบ LGBTQ+ เฟม หรือการศึกษา มาเหอะค่ะ พร้อม

จะด่าร้าบานจนกว่าประเทศจะเป็นของประชาชน. ใครที่อยากเมคเฟรนก็ทักมาท้อคๆกันได้นะคะเตง🙌✨ (เป็นติ่งเกิวกุ้บที่ผันตัวมาเป็นนักฉอดร้าบาน)

Minds
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Buy Tokens - https://minds.com/token Upgrade Your Channel - https://minds.com/upgrade Read Our Docs - https://developers.minds.com FAQ - https://minds.com/help Content Policy - https://minds.com/content-policy

เมื่อมวลชนพาไป ประชาชนปฏิวัติ จึงเกิดขึ้น

Location
thailand
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
5.27k
Subscribers
Subscriptions