Khoa-chu Trần

@khoachutran
Người Việt là như vậy đó.
Subscribers23
Subscriptions11
Views17
Bio
Người Việt là như vậy đó.
Nostr
cf307601a0a176333bf9ee710e893160e43d00c7efa1027b1099ea9d40494a6f
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
17
Subscribers
Subscriptions
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
17
Subscribers
Subscriptions