HoangPhiNga

@hoangphinga
Subscribers227
Subscriptions551
Views3.5k
Hồng trần như mộng, Người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, Người tản kịch tàn !
Một cái đầu chứa đầy sợ hãi sẽ không có chỗ cho những ước mơ.
Joined
Apr 2021
Groups
Channel Views
3.5k
Subscribers
Subscriptions