doctorEkk

@doctor_ekk
Indy doctor became politician , MP from FWP became MFP
Subscribers1k
Subscriptions9
Views23.42k

มิ้นท์ สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 3 (อ.บางเลน อ.ดอนตูม อ.พุทธมณฑล), โฆษกพรรคก้าวไกล, รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เรียกผมว่า โรจน์ หรือพี่โรจน์ได้เลย (ป.ตรี รหัส 38) ส.ส. พรรคก้าวไกล 77 สนใจการศึกษา และเศรษฐกิจ ชอบอ่านหนังสือ #YNWA

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.จันทบุรี เขต3 #พรรคก้าวไกล

ส.ส.เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร Beer activist สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพ เขต22 พรรค #ก้าวไกล Bangkok MP of Move Forward Party

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล

Minds
  • ·
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel https://support.minds.com

Joined
May 2020
Groups
Channel Views
23.42k
Subscribers
Subscriptions