doctorEkk

@doctor_ekk
Indy doctor became politician , MP from FWP became MFP
Subscribers1k
Subscriptions9
Views23.42k

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.จันทบุรี เขต3 #พรรคก้าวไกล

มิ้นท์ สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 3 (อ.บางเลน อ.ดอนตูม อ.พุทธมณฑล), โฆษกพรรคก้าวไกล, รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เรียกผมว่า โรจน์ หรือพี่โรจน์ได้เลย (ป.ตรี รหัส 38) ส.ส. พรรคก้าวไกล 77 สนใจการศึกษา และเศรษฐกิจ ชอบอ่านหนังสือ #YNWA

ส.ส.เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร Beer activist สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพ เขต22 พรรค #ก้าวไกล Bangkok MP of Move Forward Party

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล

Minds
  • ·
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Learn about tokens - https://minds.com/token Upgrade your channel - https://minds.com/upgrade Read our docs - https://developers.minds.com FAQ - https://support.minds.com Content policy - https://minds.com/content-policy

Joined
May 2020
Groups
Channel Views
23.42k
Subscribers
Subscriptions