Nguyễn Kim Sơn

@capheViet
Chuyên like dạo.
Subscribers144
Subscriptions170
Views2.9k
Bio
Chuyên like dạo.
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
2.9k
Subscribers
Subscriptions
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
2.9k
Subscribers
Subscriptions