Azeoul

@azeoul
เพราะฉันคือคนไทย แล้วคนไทยแปลว่าอิสระ ฉันไม่ยอมไปเป็นทาสคุณหรอกค่ะ
Subscribers443
Subscriptions74
Views24.17k

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ผู้แทนราษฏร พรรคก้าวไกล - ศิลปวัฒนธรรม - ทรัพยากรมนุษย์ - ความหลากหลายทางเพศ

ชีวิตนี้มีแต่เอนสีถีและเววี่ หวีดด้อมนี้ตลอดกาลละนานเทอญ สาาาาธุ

เจโน่อันนั้นเจลแอล กินไม่ได๊!!

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.จันทบุรี เขต3 #พรรคก้าวไกล

เกิดมาเพื่อด่าเผด็จการและต่อต้านสลิ่ม

ถ้ารัฐบาทไม่ส้นตีน เราอาจจะเจอกัน

มิ้นท์ สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 3 (อ.บางเลน อ.ดอนตูม อ.พุทธมณฑล), โฆษกพรรคก้าวไกล, รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เจอกูอีกแล้วครับท่าน

Joined
May 2020
Groups
Channel Views
24.17k
Subscribers
Subscriptions