AeTk

@aetk
I . TUU . I . HERE I . POM . I . HERE
Subscribers68
Subscriptions137
Views1.42k
มาเป็นตัวของตัวเองในที่ใหม่ วันนี้คุณเปิด VPN แล้วหรือยัง วันไหนที่ไปคอมเม้นท์ใครต่อใคร ก็โปรดรับรู้ไว้ว่า "ติดลิมิตเด้อจร้า"
เมื่อมวลชนพาไป ประชาชนปฏิวัติ จึงเกิดขึ้น
🅐︎ 🅙︎ 🎐 | #INFJ personality A young lady filled with love and life itself driven by proactive self-discipline embodying the spirit of a 'never give up' person, Passionately for Tech landscape and working towards a brighter future |||
รอสัปตะไคร้คนไทยทุกคน ทักมาได้เลยค๊าบบ **** การลงทุนมีความเสี่ยง ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนใน Crypto ทุกการตัดสินใจลงทุน ท่านต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เสี่ยงเกินจนชีวิตล่มจมด้วยตัวเอง ผมเป็นเพียงผู้นำความรู้เกี่ยวกับ Crypto มาส่งต่อให้ท่านเท่านั้น ผมไม่มีความสามารถในการประเมินอนาคตของ Crypto ใดๆได้ **** MINDS UniSwap Address: 0xb26631c6dda06ad89b93c71400d25692de89c068 ตลาด Token สำหรับชาวไทย https://www.minds.com/groups/profile/1109820954305572864/feed
ไม่สลิ่ม ไม่ไอโอ เน้นรี นับถือสมเด็จเจียม แอนเดอะแก๊ง ☕🍺🚬
Face your fears จงเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัว
𝕎𝕖𝕝𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕞𝕪 𝕫𝕠𝕟𝕖, 𝕀 𝕒𝕞 ℂ𝔹, 𝕥𝕙𝕒𝕟𝕜𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕗𝕠𝕝𝕝𝕠𝕨𝕚𝕟𝕘.
รอวันที่ฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
สู้!! จนกว่าจะได้ประเทศที่ประชาชนไม่ต้องเกรงกลัวอำนาจมืดความเท่าเทียมมีอยู่ในทุกชนชั้น 🌹 (หนีมาจากนกฟ้า😄) ☆นักการเมือง ☆นักกฎหมาย ☆นักสังคมสงเคราะห์ ☆สื่อออนไลน์
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
1.42k
Subscribers
Subscriptions