Diễn đàn Chống phản động

@Trangchongphandong
Cung cấp thông tin hữu ích, giúp mọi người nâng cao cảnh giác, cùng nhau đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ổn định và phát triển.
location_onVietnam
Subscribers1k
Subscriptions117
Views53.8k
Bio
Cung cấp thông tin hữu ích, giúp mọi người nâng cao cảnh giác, cùng nhau đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ổn định và phát triển.
Nostr
8dfa12be08e3d273b5f8434475ad1edd0ab2265a06c44f8198d60ab3b6aa85af
Location
Vietnam
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
53.8k
Subscribers
Subscriptions
Location
Vietnam
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
53.8k
Subscribers
Subscriptions