Uông Tử Kỳ

@QuyKy
Trẻ k0 kính già Trò không trọng thầy Tham nhũng tràn lan Binh kiêu tướng thoái Sĩ phu ngoảnh mặt
location_onQuảng Ninh, Vietnam
Subscribers5k
Subscriptions31k
Views105.79k
Bio
Trẻ k0 kính già Trò không trọng thầy Tham nhũng tràn lan Binh kiêu tướng thoái Sĩ phu ngoảnh mặt
Nostr
f22da6a9db564e085a7be8479d87cbe392af99ec5f0f2708ac6373f639e18966
Location
Quảng Ninh, Vietnam
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
105.79k
Subscribers
Subscriptions
Location
Quảng Ninh, Vietnam
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
105.79k
Subscribers
Subscriptions