Petcy

@Petcy
Subscribers9
Subscriptions28
Views426

สมาชิก​สภาผู้แทน​ราษฏร​ผู้มีความ​หลากหลาย​ทางเพศ​พรรค​ก้าวไกล​ / อดีต​นายกสมาคม​ผู้​กำ​กับ​ภาพยนตร์​ไทย​

Indy doctor became politician , MP from FWP became MFP

จากนกฟ้าผู้สิ้นเสรี สู่ดวงไฟแห่งการปลดปล่อย..💡

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เรียกผมว่า โรจน์ หรือพี่โรจน์ได้เลย (ป.ตรี รหัส 38) ส.ส. พรรคก้าวไกล 77 สนใจการศึกษา และเศรษฐกิจ ชอบอ่านหนังสือ #YNWA

เพื่อนที่มารีมายด์กรุณา “อวตาร” กรุณา “อย่าเปิดเผยตัวตน” กรุณา “เปิด VPN” ทุกครั้งก่อนรีมายด์

เรียนจบกฎหมาย มาทำงาน iLaw ช่วงนี้สนใจเรื่องปลูกต้นไม้ใหญ่ ยังตามกฎหมาย+การเมือง อยากเห็นโลกขยับไปข้างหน้าบนพื้นฐานเหตุผลและข้อเท็จจริง

Monster Hunter player (PS4) Human rights supporter. Arknights fandom.

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ผู้แทนราษฏร พรรคก้าวไกล - ศิลปวัฒนธรรม - ทรัพยากรมนุษย์ - ความหลากหลายทางเพศ

Joined
May 2016
Groups
Channel Views
426
Subscribers
Subscriptions