NgocVu73
  • verified_user

@NgocVu73
Có hai cách giáo dục,một là dạy chúng ta làm thế nào để sống,và một còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào?
Subscribers14k
Subscriptions844
Views1.77m
Bio
Có hai cách giáo dục,một là dạy chúng ta làm thế nào để sống,và một còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào?
Nostr
162fb7b7a51b6e73cba81c6f9bbfb4286f36bec5a4880827f135db7b9f26f714
Badges
  • verified_user
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
1.77m
Subscribers
Subscriptions
Badges
  • verified_user
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
1.77m
Subscribers
Subscriptions